Vi ser inte framtiden för all tid i världen

LARS BRINK