Osynliga som den psykiska verkligheten lämnar tanken sitt ursprung och finner sin form

LARS BRINK